Lejebetingelser

Lejebetingelser ved leje af vore maskiner.

§ 1 Lejeaftalen

Lejeaftalen er et dokument mellem Slots Bjergby Maskinudlejning og lejeren. Lejeaftalen giver en forklaring om hvad der bliver lejet ialt. Lejeftalen skal underskrives med underskrift og behørig dato. Lejeaftalen beholdes i 14 dage efter endt leje og bliver makuleret herefter, såfremt vi må beholde dine oplysninger i længere tid. Det er dog kun noget der finder sted, såfremt samtykke erklæringen afkrydses på lejeaftalen.

  1. Ved leje af alle produkter skal der tilkøbes den forsikring der står anført ved det enkelte produkt, dog aldrig mindre end 4%.
  2. Alle der ikke har konto, skal betale et depositum på kr. 500 for små maskiner og store maskiner kr. 1.000,-
  3. Alle private skal forevise pas/kørekort som dokumentation, og underskrive lejeaftalen. Pas/kørekort nummer bliver anført på lejeaftalen.
  4. Lejeperioden fremgår af teksten ved produktet, og bør overholdes. Der kan dog være forsinkelse af afhentning, der ikke skal betales for

§ 2 Maskinens tilstand

Maskinens tilstand er tilstanden af maskinen inden lejeperioden påbegynder. Såfremt maskinen er defekt, eller har ridser vil det fremgå af tekst på maskinens tilstand felt.

  1. Ved lejeaftalens underskrift bekræftes maskinens tilstand. Såfremt maskinen lider andet end normalt slid og brug, vil der blive opkrævet en forskel ved reparation/udbedring. Forsikringen dækker ikke mishandling.

§ 3 Forbrug

Forbrug, betyder forbruget af klinger/plastik snor/kæde t/kædesav.

  1. Som udgangspunkt hører forbruget ikke med i lejen, med mindre det er en kortere leje, og at udstyret er blevet brugt normalt. Ved normalt forstås det at maskinen er brugt til det den normalt skal bruges til. “Eksempelvis at en buskrydder, bliver brugt til rydde små buske og højt græs.”

§ 3 Rengøring

Rengøring defineres ved rengøring af maskinen, til den har samme renhed som da den blev udleveret.

  1. Hvis maskinen er total snavset eller mudret, vil vi opkræve et gebyr på kr. 150 for rengøring af små maskiner og kr. 300,- for større maskiner. Begge priser er inkl. moms. Vi opkræver det ikke ved almindelig brug.

0